Spomienka Bogár

24. nov. 2020

„Kto je milovaný,
nie je zabudnutý.“
Dňa 25. novembra 2020
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Štefan Bogár z Piešťan.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.