Spomienka Anna Uhláriková

29. sep. 2020

„Navždy Ti prestali hviezdy
svietiť a slnko hriať, ale tí,
ktorí Ťa mali radi, nikdy
neprestali spomínať.“
Dňa 1. septembra 2020 uplynú
4 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička
Anna Uhláriková.
S úctou a láskou spomínajú
syn a dcéra s rodinou.