Spomienka Adame

1. okt. 2020

„Bol si môj a ja Tvoja,
6. októbra 2019 si odišiel
do večnosti a s Tebou aj
dušička Tvoja.“
Stanislav Adame
S úctou a láskou na Teba spomína
Januša a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.