Spomieka Vavrovičová

13. jan. 2021

 „29. novembra 2019 srdiečko
vzdalo boj s dlhou chorobou.
Ale vieme, že je stále s nami“.
Majka Vavrovičová
rod. Kudláčová
NENAHRADITEĽNÁ.
Spomíname