Poďakovanie

13. jan. 2021

 Ďakujeme za vyjadrenú sústrasť
a všetkým, ktorí sa svojou
účasťou alebo spomienkou
rozlúčili s našou drahou
mamou, svokrou a babkou
Veronikou Tunovou,
rod. Klampárovou
na jej poslednej ceste.
S úctou dcéra
Radka Pavlovičová
s rodinou