Poďakovanie Selecký

19. jan. 2021

Poďakovanie
Ďakujem všetkým príbuzným,
známym a susedom, ktorí sa
dňa 9. decembra 2020 prišli
rozlúčiť s mojim milovaným
manželom
Milanom Seleckým.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka s rodinou.