Poďakovanie Popelková

19. jan. 2021

Zbožné poďakovanie
Vyslovujeme blízkej rodine,
kolegom, priateľom a známym,
ktorí sa 1. decembra 2020
prišli rozlúčiť na poslednej ceste
životom na bratislavskom
cintoríne, s nami milovanou
manželkou a matkou
Elenou Popelkovou.
Odišla náhle a potichu
do nenávratna.
Milujúci manžel a syn.