Poďakovanie Makara

19. jan. 2021

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že dňa
10. decembra 2020 vo veku
76 rokov nás navždy opustil
náš drahý
Miloš Makara
Ďakujeme za kvety a slová ú
techy, ktorými ste zmiernili
náš žiaľ. Manželka Eva
a ostatná smútiaca rodina.