Viac o novom vydaní sa dozviete, keď kliknete na odkaz stránky a pozriete si obsah takejto stránky. Viac je viac. ,KLKDVVSLV§S&BôJôAjôFôG&ôKô&LJKôVJ&SVôDJKS&LôDK&SK&§SKD§G