Mesiac: január 2019

AB Piešťany č. 3

Dnes máme prvé rozšírená AB-čko o okolité obce. Táto tradícia pomáha aspoň v podobe novín komunikovať s okolitými obyvateľmi. Mnohí z nich chodia do Piešťan denne, časť je v spojení s Piešťanmi cez návštevy detí, alebo vnúčat a...

Čítaj viac

AB Piešťany 2

Druhé AB-čko sa hlási o vašu pozornosť. Počasie je hore nohami, svetová aj domáca politika podobne a tak verme, že ešte niekoľko rokov bude AB-čko stáť pevne na nohách, aby vám týždeň čo týždeň prinášalo dôležité infor- mácie....

Čítaj viac

AB Piešťany 1

Vítajte na stránkach AB Piešťany. Dali sme si menšiu prestávku, ale sme tu opäť. Chceme Vám ktorí máte radšej elektronickú podobu novín prinášať to podstatné z AB-čka. Budeme pokračovať v minuloročnej podobe, keď aktualizujeme...

Čítaj viac