Spomienka Štefan Polák

29. sep. 2020

V týchto dňoch sme si
pripomenuli
100. výročie narodenia
nášho drahého otca
Štefana Poláka
z Hornej Stredy.
„Život plynie ako divej
rieky prúd, ale
na Tvoju lásku sa nedá
zabudnúť.“
Kto ste ho poznali,
spomeňte si s nami.