Dňa 15. októbra 2020
si pripomenieme
prvé výročie úmrtia
Miloša Tomana
z Banky.
S láskou pomína rodina.