Dňa 1. októbra 2020 uplynulo
30 rokov,
čo nás navždy opustil
Filip Karaba.
Ďakujem za tichú spomienku tým,
ktorí nezabudli, najmä jeho bývalým
žiakom zo záhradníckeho učilišťa
v Rakoviciach a záhradníckej školy
v Piešťanoch.
S láskou a úctou spomína
dcéra Anka.