Veterinárni lekári upozorňujú
V dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej
vírusom COVID-19, žiadame majiteľov zvierat,
aby pri návšteve našich zariadení používali
ochranné masky na tvár (prípadne šatku alebo šál).
V prípade, ak si potrebujete iba zakúpiť tovar
(lieky, krmivá, antiparazitárne preparáty,…),
doporučujeme, aby ste nás predom kontaktovali
telefonicky, tovar Vám nachystáme, aby ste sa
nezdržovali v priestoroch čakárne.
Pracoviská v Piešťanoch
Veterinárna klinika Piešťany
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00, tel.: 033/76 214 52
Zverland
9:00 – 16:00, tel.: 0908/701 878
AB-Vet
9:00 – 17:30, tel.: 0908/983 487
MVDr. Macháč Ľuboš
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00, tel.: 0905/455 931
Ďakujeme za pochopenie
Vaši veterinárni lekári