NOSIŤ RÚŠKO JE POTREBNÉ! POHYBOVAŤ SA BEZ RÚŠKA
JE NEZODPOVEDNÉ!
Rúško poskytuje bariérovú ochranu pred
kvapôčkovou nákazou. Rúško je zdravotnícka
pomôcka, za ktorú sa naozaj nemusíme hanbiť.
V záujme ochrany zdravia nás všetkých viaceré
inštitúcie (zdravotnícke zariadenia, obchody,
pošta, polícia, banky, úrady, ale aj verejná
doprava) už zaviedli, že vstup do nich je možný
len s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou
na tvári. Prosím, rešpektujme to! Mesto Piešťany
ďakuje mnohým darcom, ktorí prinášajú na mestský
úrad rúška (aj vlastnoručne vyrobené) a tak
pomáhajú zabezpečiť ochranné pomôcky pre naše
opatrovateľky i dobrovoľníkov, ktorí budú
zabezpečovať nákupy pre osamelých seniorov.
Veľmi si vážime túto pomoc a ďakujeme za ňu.
Aktualizované:
Úrad verejného zdravotníctva vydal príkaz
povinne nosiť rúška mimo svojho bydliska.
Príkaz začne platiť 25. marca a platí
do odvolania.
V akomkoľvek rade budú musieť ľudia
stáť vo vzdialenosti dva metre od seba,
či je rad vonku alebo dnu.