Mesto Piešťany
hľadá pracovníka na dohodu o pracovnej činnosti
na vykonávanie občianskych pohrebov
Požiadavky:
• príjemné vystupovanie
• schopnosť vystupovať pred verejnosťou.
Ponúkame:
• odmenu 50,00 EUR za každý obrad.
Žiadosti posielajte do 31. marca 2020 na adresu:
Mesto Piešťany Nám. SNP č. 3 921 45 Piešťany
heslo:„OBRADY“.
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ