ĎALŠIE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA PIEŠŤANY
V 12. kalendárnom týždni viackrát zasadal Krízový
štáb mesta Piešťany. Prijal ďalšie opatrenia smerujúce
k zabráneniu šírenia koronavírusu. Je potrebné,
aby ich všetci občania rešpektovali s plnou vážnosťou:

Detské ihriská a street-workoutové ihrisko
• detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta
Piešťany sú pre verejnosť uzatvorené, platí tu zákaz vstupu
až do odvolania;
• kontrolu dodržiavania zákazu vstupu na ihrisko
vykonáva mestská polícia.

Trhoviská
• mestské trhoviská na území mesta Piešťany (Centrum a Kocka)
ú uzatvorené pre verejnosť, predaj je zastavený;
• uzatvorené je tiež verejné WC na trhovisku na Nálepkovej ulici.

Pohreby
• pohrebné obrady sa vykonávajú mimo uzavretých obradných
miestností;
• verejnosti je odporúčané, aby sa pohrebov zúčastňovali
iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora;
• verejnosti sa odporúča, aby sa smútoční hostia pri kondolencii
vyvarovali podávaniu rúk a aby aj na rozlúčke so zosnulým
nezabudli na svoju ochranu a nosili ochranné rúška;
• predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste č. 104
(predaj vencov, kytíc a pohrebného tovaru) bude otvorená
iba hodinu pred obradom a v čase obradu.
Odporúčame telefonické objednávky: 033/77 269 82, 0903/485 562,
zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk.

Parkoviská
• predaj parkovacích kariet je až do odvolania zastavený;
• na parkovisku na Nálepkovej ulici naďalej pôsobia
zamestnanci na rampe.

Skleníky
• pre verejnosť je zatvorené Stredisko skleníkového
hospodárstva Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste 33;
• zastavuje sa predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva.

Zberný dvor
• ostáva zatiaľ otvorený;
• vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného
rúška alebo respirátora a rukavíc;
• vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi.

Hlásenie porúch (napr. osvetlenie, poškodenie majetku a pod.)
• Uprednostniť treba telefonické nahlasovanie,
príp. mailom: 033/79 141 01, 033/79 141 03, smp@sluzbymesta.sk
(Služby mesta Piešťany);
prípadne volať mestskú políciu (č. 159 alebo 33/77 216 26).

Dobrovoľníci
• Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu
koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť
osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných
životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí
majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný
nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda)
a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.
• Informácie k registrácii vám poskytnú na
tel. čísle 0948 987 950,
alebo e-mail: dobrovolnici@piestany.sk.

Mestská autobusová doprava
• Od pondelka 23. marca 2020 bude v Piešťanoch v mestskej
autobusovej doprave zavedený víkendový režim s doplnením
spojov zachádzajúcich na polikliniku a do miestnej časti
Kocurice.

Ďalšie informácie
• V záujme ochrany zdravia každého jedinca odporúča
sa zdržiavať sa doma. Vonku tráviť čas v minimálnom počte,
nezhromažďovať sa, vyhýbať sa kolektívnym voľnočasovým
aktivitám.
• Nenavštevovať športové ihriská na území mesta i v objektoch
škôl. To platí pre všetky vekové kategórie.
• Nezabúdajte, že základným a najefektívnejším opatrením
proti koronavírusu je obyčajné mydlo a voda.
• Odporúča sa v prevádzkach pre verejnosť nepoužívať
klimatizáciu.
• Ak sa cítite chorý, telefonicky kontaktujte lekára,
ostaňte doma a čakajte na pokyny.
• Pokiaľ zaregistrujete nerešpektovanie prijatých
opatrení, neváhajte a volajte mestskú políciu
– bezplatné číslo 159. Musí byť predsa v záujme
nás všetkých zabrániť šíreniu koronavírusu.
• Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú
karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Pre územný
obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany je to
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave, tel.: 033/5512861 alebo 0905 903 053.
• Za nedodržanie nariadenej karantény hrozí fyzickým
osobám pokuta do výšky 1659 eur a až do 20 000 eur
právnickým osobám.