Oficiálne oznámenie:
                        Zrušenie kultúrneho predstavenia Nesmrteľný tanečník v Piešťanoch dňa 13. marca 2020.
Na základe výzvy a doporučenia vlády SR a bezpečnostnej rady štátu ako organizátor ruším predstavenie
Nesmrteľný tanečník, ktoré sa malo uskutočniť dňa 13.marca 2020 o 19.00 hod. v Dome umenia v Piešťanoch.
Dnešným dňom t.j. 9.marca 2020 je celý objekt hermetický uzavretý a vykonávajú sa dezinfekčné opatrenia.
Všetke predstavenia v Dome umenia v Piešťanoch sú zrušené do odvolania. O náhradnom termíne predstavenia
Nesmrteľný tanečník Vás budeme včas informovať.